Duszpasterstwo Akademickie >> Chór PRO PACE >> Sławomir Leszczyński

"Dla mnie muzyka jest sztuką, która łączy cielesność i duszę, a więc musi działać na sferę materialną i duchową"
Sławomir Leszczyński
Urodzony 27.03.1979 r. na Podlasiu, , od najmłodszych lat pobierał prywatne lekcje muzyki. Ukończył powszechną szkołę muzyczną w Siemiatyczach. W 2004r otrzymał dyplom mgr sztuki muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Brał udział w sympozjach muzycznych w Gdańsku i Legnicy. Prowadził Ogólnopolskie Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne w Gietrzwałdzie.

Jest dyrygentem dwóch warszawskich chórów: Akademickiego Chóru "Pro Pace" przy warszawskiej parafii Najświętszego Zbawiciela, oraz chóru II L.O im. Stefana Batorego w Warszawie.

Prowadzi też chór i orkiestrę w Perlejewie na Podlasiu.

Coraz częściej w repertuarze chórów i orkiestr, które prowadzi można usłyszeć aranżacje i kompozycje jego autorstwa.
 
FB