Wspólnoty >> Franciszkański Zakon Świeckich

Życzenia FZŚ

Wielu łask i mocy od Zmartwychwstałego Naszego Mistrza i Pana Jezusa Chrystusa
oraz
radości świętowania Zmartwychwstania Pańskiego, dobrego i owocnego przeżycia beatyfikacji naszego rodaka Papieża Jana Pawła II

życzy Halina Zaczek

Warszawa, Wielkanoc , 2011

Jezus : Z martwych wstań!

„Kontemplacja Oblicza Chrystusa nie może zatrzymać się na Wizerunku Ukrzyżowanego
Chrystus jest Zmartwychwstały.”

 
FB