Spowiedź

spowiedz-baner
 
 

W sakramencie spowiedzi Bóg odpuszcza nam grzechy i łaską uświęcającą umacnia nas w życiu zgodnym z przykazaniami. Szafarzami sakramentu pokuty są biskupi i prezbiterzy. Podstawowym warunkiem rozgrzeszenia jest wyznanie wszystkich swoich grzechów, popełnionych od ostatniego wyznania i szczery żal za to, że miały miejsce.

>> Symbolika i znaczenie

>> Jak się wyspowiadać w naszej parafii

>> Jak się przygotować do spowiedzi?

spowiedz-ferie
 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
06:30
ks. Zbigniew Kapłański
06:30
ks. infułat Jan Miazek
06:30
ks. Adam Petakiewicz
06:30

ks. Paweł Stępień
06:30

ks. Piotr Burgoński
06:30

ks. Piotr Rymuza
06:30

ks. Tadeusz Sowa
06:30
ks. infułat Jan Miazek
06:30
ks. Tadeusz Sowa
06:30
06:45
07:00
ks. Szymon Petryka
07:00
ks. Piotr Rymuza
07:00
ks. infułat Jan Miazek
07:00

ks. Paweł Stępień
07:00

ks. Piotr Rymuza
07:00

ks. Szymon Petryka
07:00

ks. Tadeusz Sowa
07:00
ks. Szymon Petryka
07:00
ks. Szymon Petryka
07:00
ks. Szymon Petryka
07:00
07:15
07:30
ks. Paweł Stępień
07:30
ks. Zbigniew Kapłański
07:30
ks. Adam Petakiewicz
07:30

ks. infułat Jan Miazek
07:30

ks. Paweł Stępień
07:30

ks. Piotr Rymuza
07:30

ks. Tadeusz Sowa
07:30
ks. Adam Petakiewicz
07:30
ks. infułat Jan Miazek
07:30
ks. Tadeusz Sowa
07:30
07:45
08:00
ks. Adam Petakiewicz
08:00
ks. Adam Petakiewicz
08:00
ks. Bronisław Piasecki
08:00

ks. Piotr Rymuza
08:00

ks. Szymon Petryka
08:00

ks. Zbigniew Kapłański
08:00
ks. Piotr Rymuza
08:00
ks. Piotr Rymuza
08:00
ks. Piotr Rymuza
08:00
08:15
09:00
ks. Tadeusz Sowa
09:00
ks. Szymon Petryka
09:00
ks. Adam Petakiewicz
09:00

ks. Bronisław Piasecki
09:00

ks. Tadeusz Sowa
09:00

ks. Zbigniew Kapłański
09:00
ks. Bronisław Piasecki
09:00
ks. Paweł Stępień
09:00
ks. Jarosław Kotula
09:00
09:15
10:00
ks. infułat Jan Miazek
10:00

ks. Paweł Stępień
10:00

ks. Piotr Rymuza
10:00

ks. Szymon Petryka
10:00
10:15
12:00
ks. Adam Petakiewicz
12:00

ks. infułat Jan Miazek
12:00

ks. Paweł Stępień
12:00

ks. Tadeusz Sowa
12:00
12:15
15:00
ks. Adam Petakiewicz
15:00
ks. Piotr Burgoński
15:00
ks. Adam Petakiewicz
15:00

ks. Bronisław Piasecki
15:00

ks. infułat Jan Miazek
15:00

ks. Piotr Burgoński
15:00

ks. Piotr Rymuza
15:00

ks. Szymon Petryka
15:00
ks. Paweł Stępień
15:00
ks. infułat Jan Miazek
15:00

ks. Szymon Petryka
15:00
15:15
17:00
ks. infułat Jan Miazek
17:00
ks. Paweł Stępień
17:00
ks. Adam Petakiewicz
17:00

ks. Bronisław Piasecki
17:00

ks. Piotr Burgoński
17:00

ks. Piotr Rymuza
17:00

ks. Szymon Petryka
17:00

ks. Tadeusz Sowa
17:00
Ojcowie Oblaci
17:00
Ojcowie Oblaci
17:00
ks. infułat Jan Miazek
17:00
17:15
18:30
ks. Bronisław Piasecki
18:30
ks. Bronisław Piasecki
18:30
ks. Adam Petakiewicz
18:30

ks. Bronisław Piasecki
18:30

ks. infułat Jan Miazek
18:30

ks. Piotr Rymuza
18:30

ks. Szymon Petryka
18:30
ks. Piotr Burgoński
18:30

Ojcowie Oblaci
18:30
ks. Bronisław Piasecki
18:30

Ojcowie Oblaci
18:30
ks. Piotr Burgoński
18:30
18:45
20:00
ks. Adam Petakiewicz
20:00

ks. Bronisław Piasecki
20:00

ks. infułat Jan Miazek
20:00

ks. Piotr Rymuza
20:00

ks. Szymon Petryka
20:00
20:15
21:30
ks. Adam Petakiewicz
21:30

ks. Bronisław Piasecki
21:30

ks. infułat Jan Miazek
21:30

ks. Piotr Burgoński
21:30
21:45

Poniedziałek

 • ks. Zbigniew Kapłański
  06:30 - 07:00
 • ks. Szymon Petryka
  07:00 - 07:30
 • ks. Paweł Stępień
  07:30 - 08:00
 • ks. Adam Petakiewicz
  08:00 - 08:30
 • ks. Tadeusz Sowa
  09:00 - 09:30
 • ks. Adam Petakiewicz
  15:00 - 15:30
 • ks. infułat Jan Miazek
  17:00 - 17:30
 • ks. Bronisław Piasecki
  18:30 - 19:00

Wtorek

 • ks. infułat Jan Miazek
  06:30 - 07:00
 • ks. Piotr Rymuza
  07:00 - 07:30
 • ks. Zbigniew Kapłański
  07:30 - 08:00
 • ks. Adam Petakiewicz
  08:00 - 08:30
 • ks. Szymon Petryka
  09:00 - 09:30
 • ks. Piotr Burgoński
  15:00 - 15:30
 • ks. Paweł Stępień
  17:00 - 17:30
 • ks. Bronisław Piasecki
  18:30 - 19:00

Środa

 • ks. Adam Petakiewicz
  06:30 - 07:00
 • ks. Paweł Stępień
  06:30 - 07:00
 • ks. Piotr Burgoński
  06:30 - 07:00
 • ks. Piotr Rymuza
  06:30 - 07:00
 • ks. Tadeusz Sowa
  06:30 - 07:00
 • ks. infułat Jan Miazek
  07:00 - 07:30
 • ks. Paweł Stępień
  07:00 - 07:30
 • ks. Piotr Rymuza
  07:00 - 07:30
 • ks. Szymon Petryka
  07:00 - 07:30
 • ks. Tadeusz Sowa
  07:00 - 07:30
 • ks. Adam Petakiewicz
  07:30 - 08:00
 • ks. infułat Jan Miazek
  07:30 - 08:00
 • ks. Paweł Stępień
  07:30 - 08:00
 • ks. Piotr Rymuza
  07:30 - 08:00
 • ks. Tadeusz Sowa
  07:30 - 08:00
 • ks. Bronisław Piasecki
  08:00 - 08:30
 • ks. Piotr Rymuza
  08:00 - 08:30
 • ks. Szymon Petryka
  08:00 - 08:30
 • ks. Zbigniew Kapłański
  08:00 - 08:30
 • ks. Adam Petakiewicz
  09:00 - 09:30
 • ks. Bronisław Piasecki
  09:00 - 09:30
 • ks. Tadeusz Sowa
  09:00 - 09:30
 • ks. Zbigniew Kapłański
  09:00 - 09:30
 • ks. infułat Jan Miazek
  10:00 - 10:30
 • ks. Paweł Stępień
  10:00 - 10:30
 • ks. Piotr Rymuza
  10:00 - 10:30
 • ks. Szymon Petryka
  10:00 - 10:30
 • ks. Adam Petakiewicz
  12:00 - 12:30
 • ks. infułat Jan Miazek
  12:00 - 12:30
 • ks. Paweł Stępień
  12:00 - 12:30
 • ks. Tadeusz Sowa
  12:00 - 12:30
 • ks. Adam Petakiewicz
  15:00 - 15:30
 • ks. Bronisław Piasecki
  15:00 - 15:30
 • ks. infułat Jan Miazek
  15:00 - 15:30
 • ks. Piotr Burgoński
  15:00 - 15:30
 • ks. Piotr Rymuza
  15:00 - 15:30
 • ks. Szymon Petryka
  15:00 - 15:30
 • ks. Adam Petakiewicz
  17:00 - 17:30
 • ks. Bronisław Piasecki
  17:00 - 17:30
 • ks. Piotr Burgoński
  17:00 - 17:30
 • ks. Piotr Rymuza
  17:00 - 17:30
 • ks. Szymon Petryka
  17:00 - 17:30
 • ks. Tadeusz Sowa
  17:00 - 17:30
 • ks. Adam Petakiewicz
  18:30 - 19:00
 • ks. Bronisław Piasecki
  18:30 - 19:00
 • ks. infułat Jan Miazek
  18:30 - 19:00
 • ks. Piotr Rymuza
  18:30 - 19:00
 • ks. Szymon Petryka
  18:30 - 19:00
 • ks. Adam Petakiewicz
  20:00 - 20:30
 • ks. Bronisław Piasecki
  20:00 - 20:30
 • ks. infułat Jan Miazek
  20:00 - 20:30
 • ks. Piotr Rymuza
  20:00 - 20:30
 • ks. Szymon Petryka
  20:00 - 20:30
 • ks. Adam Petakiewicz
  21:30 - 22:00
 • ks. Bronisław Piasecki
  21:30 - 22:00
 • ks. infułat Jan Miazek
  21:30 - 22:00
 • ks. Piotr Burgoński
  21:30 - 22:00

Czwartek

 • ks. infułat Jan Miazek
  06:30 - 07:00
 • ks. Szymon Petryka
  07:00 - 07:30
 • ks. Adam Petakiewicz
  07:30 - 08:00
 • ks. Piotr Rymuza
  08:00 - 08:30
 • ks. Bronisław Piasecki
  09:00 - 09:30
 • ks. Paweł Stępień
  15:00 - 15:30
 • Ojcowie Oblaci
  17:00 - 17:30
 • ks. Piotr Burgoński
  18:30 - 19:00
 • Ojcowie Oblaci
  18:30 - 19:00

Piątek

 • ks. Tadeusz Sowa
  06:30 - 07:00
 • ks. Szymon Petryka
  07:00 - 07:30
 • ks. infułat Jan Miazek
  07:30 - 08:00
 • ks. Piotr Rymuza
  08:00 - 08:30
 • ks. Paweł Stępień
  09:00 - 09:30
 • ks. infułat Jan Miazek
  15:00 - 15:30
 • ks. Szymon Petryka
  15:00 - 15:30
 • Ojcowie Oblaci
  17:00 - 17:30
 • ks. Bronisław Piasecki
  18:30 - 19:00
 • Ojcowie Oblaci
  18:30 - 19:00

Sobota

 • ks. Szymon Petryka
  07:00 - 07:30
 • ks. Tadeusz Sowa
  07:30 - 08:00
 • ks. Piotr Rymuza
  08:00 - 08:30
 • ks. Jarosław Kotula
  09:00 - 09:30
 • ks. infułat Jan Miazek
  17:00 - 17:30
 • ks. Piotr Burgoński
  18:30 - 19:00