Sakramenty >> Spowiedź

Całe Pismo św. mówi o miłosnej relacji Boga i człowieka. Słowo "konfesjonał" pochodzi od łacińskiego confessio, czyli "wyznaję". Zdarza się, że pojmujemy to wyznanie jednostronnie. Spowiedź tak naprawdę jest  zderzeniem się dwóch wyznań: Jezusa, który mówi: ja cię tak kocham, że moja miłość jest większa niż twój grzech i mojego odkrycia w prawdzie swojej grzeszności. Przychodzę, bo chcę w tej miłości Pana Boga się odnaleźć. Powrót do łaski jest świętem. Człowiek, który przez grzech widzi śmierć, przez łaskę zaczyna widzieć życie, bo właśnie miłość je niesie ze sobą.

Spotkanie z Chrystusem w sakramencie pokuty jest spotkaniem człowieka z lekarzem dusz. Człowiek staje w całej prawdzie przed Bogiem, by wyjawić Mu to, co go boli. Pytając o grzech należy się zastanowić, czy to, co robię, pochodzi z miłości i do miłości prowadzi. W sakramencie pojednania chodzi zatem o miłość i odbudowanie kredytu zaufania, jaki otrzymaliśmy od Boga na chrzcie świętym.

W naszej parafii sakrament pokuty i pojednania sprawujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-12.00 i 15.00-19.00, zaś w soboty, niedziele i uroczystości kościelne spowiadamy podczas każdej Mszy świętej. Poszczególni kapłani pełnią stałe dyżury spowiednicze.

Poniedziałek:   9.30-12.00: ks. Paweł Stępień
                    15.00-17.00: ks. Proboszcz Tadeusz Sowa

Wtorek:          9.30-12.00: ks. Adam Petakiewicz
                    15.00-17.00: ks. Jarosław Kotula

Środa:            9.30-12.00: ks. Piotr Rymuza
                    15.00-17.00: ks. Proboszcz Tadeusz Sowa

Czwartek:       9.30-12.00: ks. Szymon Petryka
                    15.00-17.00: ks. Zbigniew Kapłański

Piątek:            9.30-12.00: ks. Prałat Bronisław Piasecki
                    15.00-17.00: ks. Infułat Jan Miazek

Przygotowanie

Zanim penitent przystąpi do konfesjonału, by otrzymać rozgrzeszenie, powinien przypomnieć sobie warunki tego sakramentu i wypełnić pierwsze trzy:

  • rachunek sumienia
  • żal za grzechy
  • mocne postanowienie poprawy
  • szczera spowiedź
  • zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Po otrzymaniu rozgrzeszenia pozostaje do wypełnienia zadana pokuta i naprawienie szkód wyrządzonych swym postępowaniem.

 
FB